Studii de fezabilitate si analiza de soluție

Aportul unui inginer structurist poate avea un impact major asupra succesului unui proiect. Cu cat implicarea acestuia in echipa are loc mai devreme, cu atât oportunitățile pentru identificarea unor soluții eficiente si identificarea elementelor generatoare de cost si întârziere cresc. Un partener experimentat va ști încă de la început, cu ajutorul a câtorva analize sumare, direcția in care se găsesc soluțiile cele mai bune si va ști sa ghideze echipa pe drumul cel mai scurt către acestea.
Contribuția unui inginer proiectant poate preveni achiziționarea unui teren impropriu, sau generator de costuri suplimentare mari pentru soluționarea fundării viitoarelor structuri, poate informa analizele de cost prin antemăsurători, poate scurta procesul de definire a viitoarelor fluxuri tehnologice sau de mărfuri.

Servicii de proiectare, de la autorizare la recepție

Implicarea echipei Gapa în proiecte începe în multe cazuri cu realizarea datelor de tema pentru diversele studii ce vor fundamenta realizarea documentației tehnice. Împreună cu inginerul geotehnician si ceilalți membri ai echipei de proiectare se stabilește forma inițială a proiectului si se emite documentația necesara pentru autorizare (DTAC). Echipa de proiectare elaborează apoi proiectul tehnic (PT), pe baza căruia se poate organiza selecția executantului lucrărilor. In colaborare cu acesta, proiectantul realizează apoi detaliile de execuție (PT+DE). După finalizarea proiectării, misiunea echipei continua cu participarea in șantier la fazele determinante, conform cerințelor legale. In majoritatea proiectelor, contractul de proiectare include si servicii de urmărire a execuției, astfel încât suportul tehnic sa fie asigurat pana la finalizarea lucrărilor de construire.

Consultanță tehnică de nișă

  • Proiectarea structurală a sistemelor de fațadă
    De la înființare, echipa Gapa a participat la realizarea structurilor de fațadă pentru un număr de proiecte emblematice precum: Unirii View, Sema Park, Iulius Mall Timișoara, Riviera Cluj-Napoca, Oregon Park faza 2.
  • Proiectarea sistemelor de pardoseli industriale
    Parte integrantă din serviciile standard de proiectare a dezvoltărilor logistice, prin specializare, proiectarea pardoselilor a devenit in timp si un obiect de activitate independent, ca urmare a solicitărilor specifice venite din industrie. Proiectarea structurala a pardoselilor ce susțin rafturi seismice este obligatorie conform codurilor de proiectare.
  • Proiectarea si detalierea structurilor din beton armat prefabricat cu elemente pretensionate
    In anii de activitate echipa Gapa a furnizat cu succes servicii de proiectare pentru majoritatea producătorilor mari de elemente prefabricate din Romania. In decursul timpului, eficienta in modul de derulare a acestor colaborări a crescut, pe măsura ce echipa acumulat informații cu privire la particularitățile fiecărei fabrici, si a dezvoltat relațiile de lucru cu reprezentanții acestora.