Centrul Logistic Lidl Nedelea

Proiectul a demarat la finalul anului 2020 când echipa GAPA a fost contractata de către beneficiar pentru realizarea proiectului de rezistenta al unui centru logistic cu suprafață desfășurată de circa 85000mp in județul Prahova. Serviciile furnizate pentru client au presupus

 • Studii de soluție pentru sistemele de fundare ale structurii halei si a sistemului de pardoseala, care sa satisfacă cerințele de tasare ale sistemului structural cu noduri rigide si ale sistemelor de rafturi seismice si automate;
 • Studii de soluție pentru sistemul structural in amplasamentul cu accelerație seismica maxima pentru teritoriu României si înălțimi libere superioare celor utilizate in mod frecvent in spatiile logistice;
 • Realizarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcție (DTAC);
 • Realizarea documentației tehnice pentru procesul de atribuire al contractului de construire (PT)

In etapa post-tender, echipa GAPA a continuat furnizarea de servicii de proiectare structurala pentru constructorul desemnat, Baupartner, pentru toate pachetele, exceptând detalierea structurii prefabricate: sistem de fundare al structurii principale, fundația pardoselii, fundații pentru structuri metalice secundare, sistemul de pardoseala, structuri metalice de închidere si compartimentare, structuri metalice de susținere pentru echipamente si instalații, turnuri de scări si clădiri anexe. Implicarea echipei a continuat pana la finalizarea execuției si predarea obiectivului către beneficiar in 2023.

BA Glass – retehnologizarea fabricii de sticla

Unul dintre cele mai complexe proiecte industriale ale echipei, BA Glass a demarat in 2021. Proiectul a avut ca obiectiv retehnologizarea unei zone din hala de producție a fabricii de sticla din București, bulevard Theodor Pallady. Lucrările propuse au avut loc in interiorul halei existente, construite in anii’60 si au presupus demolări parțiale ale plăcii peste subsol, realizarea de fundații noi, structuri de susținere din beton armat, mezanine si platforme metalice, in strânsă colaborare cu furnizorii de tehnologie si proiectanții acestora. Incertitudinile cu privire la structurile existente, numeroasele constrângeri structurale si tehnologice au generat un grad de complexitate deosebit si au necesitat soluții dezvoltate in mod iterativ. Pachetele software de modelare 3D s-au dovedit indispensabile in realizarea coordonării si au contribuit semnificativ la optimizarea procesului de proiectare.

Logicor Mogoșoaia

In proiectul al cărui obiectiv il reprezintă construirea unei hale de depozitare de circa 23.000mp, echipa GAPA a fost responsabila pentru proiectarea structurala de la nivel de autorizare (DTAC) la detalii de execuție (PT+DE) pentru structura in întregime. Serviciile de proiectare au inclus calculul si detalierea elementelor din beton armat prefabricat. Proiectul a fost finalizat cu succes in 2022.

Centrul Logistic Lidl Craiova

Proiectul, constând in dezvoltarea a circa 55000mp in apropierea municipiului Craiova, a demarat in prima parte a anului 2020, cu implicarea echipei GAPA pentru definitivarea studiului geotehnic din amplasament. In funcție de soluțiile de fundare anticipate, echipa a formulat cerințele pentru investigațiile geotehnice necesare alcătuirii modelului de calcul, a prelucrat rezultatele si a dimensionat masurile de îmbunătățire in adâncime a terenului de sub pardoseala si fundațiile de adâncime ale structurii. Livrarea serviciilor ce proiectare a continuat cu:

 • Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire
 • Realizarea documentației tehnice pentru procesul de atribuire al contractului de construire (PT)

După organizarea licitației si atribuirea contractului de construire, echipa GAPA a fost contractata de câștigătorul licitației, Bog’art, pentru finalizarea proiectării. Proiectul a continuat pana la începutul anului 2022, când execuția a fost întrerupta din motive independente de proiectare. La acel moment, execuția infrastructurii a fost finalizata iar cea a suprastructurii ajunsese la circa 60%. Echipa GAPA a formulat masuri de punere in conservare a structurii si este in expectativa pentru reluarea proiectării.

ELI 4 Buftea

Proiectul a demarat la finalul anului 2022 si presupune proiectarea unui spațiu logistic cu o suprafața de 22.000mp. Proiectarea a inclus, pe lângă structurile din beton armat monolit si structurile metalice, si detalierea elementelor structurii din beton armat prefabricat si s-a realizat in ritmul necesar producerii si instalării elementelor, printr-o strânsă colaborare cu unitățile de producție. Proiectarea completa a structurii s-a finalizat in luna mai 2023.

Parcul logistic WDP Ștefăneștii de jos

Implicarea echipei GAPA in dezvoltarea parcului logistic WDP Ștefăneștii de jos a demarat in 2017 cu proiectarea depozitului Carrefour (in prezent Freshful) cu o suprafața de circa 10.000mp. Echipa a fost implicata in toate etapele ulterioare de dezvoltare. Activitatea de proiectare a acoperit etapa de autorizare si tender, si in majoritatea proiectelor a continuat pana la finalizarea proiectelor. Etapele de dezvoltare ale parcului includ următoarele obiective:

  • Metro Stefanesti I+II (60.000+9.000mp)
  • LPP I+II (23.000+23.000mp)
  • EOB I+II (15.000+35.000mp)
  • Alcar (9.000mp)
  • Decathlon II (10.000mp)
  • Auchan (70.000mp)
  • Kitchen Shop (8.000mp)
  • Lecom II (10.000mp)